Welsh Government
header

Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Cynnwys y cyhoedd gwell ar gyfer ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol gwell.

Logo Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

Ewch i  wefan  Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd i gael rhagor o wybodaeth.


Gallwch chi lawrlwytho’r fersiwn bresennol o’r safonau isod:

pwynt bwled siâp cocsyn glas Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd (pdf)

pwynt bwled siâp cocsyn porffor Safonau i helpu’r cyhoedd i fod yn rhan o ymchwil - hawdd ei ddarllen (pdf) 

pwynt bwled siâp cocsyn pinc Taflen crynodeb ddwyieithog o’r chwe safon wedi’i chynhyrchu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Os hoffech chi gael copi caled, yna cysylltwch â’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

Powerpoint ar Safonau'r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd a gynhyrchir gan NIHR

green cogLlawlyfr yn dangos safonau ar waith - erthygl newyddion a dolen i'r llawlyfr


LOGO ar gyfer National Institute for Health Research, Chief Scientist Office, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Public Health Agency