Welsh Government

Sefydlu Ymchwil

Gall ymchwilwyr fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau a chymorth trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ystod y cyfnod sefydlu ymchwil.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar gyfer y gweithgareddau a ganlyn:

Contractau

Dewis safleoedd

Sicrhau caniatâd ymchwil y GIG

Ennill cymeradwyaeth foesegol

Cael eich astudiaeth ar y Portffolio Ymchwil Glinigol

 

Rhaglen Gwella Proses Gymeradwyo’r GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i arwain rhaglen waith i wella a symleiddio proses gymeradwyo’r GIG ymhellach ar gyfer astudiaethau ymchwil sy’n mynd rhagddyn nhw yng Nghymru. Bydd y prosiectau yn y rhaglen yn ystyried dulliau o weithredu ledled gweddill y DU, yn adolygu’r prosesau presennol ledled Cymru â’r nod o wneud argymhellion ynglŷn â nifer o feysydd, a’r bwriad o gynhyrchu argymhellion cychwynnol ar gyfer mwyafrif y prosiectau yn ystod yr haf, 2016.

Mae’r prosiectau yn y rhaglen yn cwmpasu amrywiaeth o agweddau ar gymeradwyo ymchwil sy’n mynd rhagddi yn y GIG yng Nghymru, gan gynnwys asesu a oes modd cydlynu rhai o’r gweithgareddau sy’n cyfrannu at gymeradwyo ymchwil yn y GIG yng Nghymru er mwyn gwella a symleiddio prosesau. Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth gychwynnol am y rhaglen, a chaiff ei diweddaru wrth i ni fwrw ymlaen â’r rhaglen. Mae croeso ichi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r rhaglen.

Cyfathrebu cychwynnol â rhanddeiliaid

Enhancing NHS Approvals Programme - Programme initiation document