Welsh Government

Seilwaith Ymchwil

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu seilwaith arloesol i gefnogi a chynyddu gallu mewn ymchwil a datblygu. Mae’r seilwaith newydd hefyd yn caniatáu ffocws mwy eglur ar feysydd rhagoriaeth presennol Cymru a’r rhai sy’n dod i’r fei.

Map Seilwaith Ymchwil

Canolfannau Ymchwil

Unedau Ymchwil

Unedau Treialon Clinigol

Grwpiau Cymorth Seilwaith

Cefnogi a Chyflenwi

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol