Welsh Government

Sut i gofrestru’ch astudiaeth

Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Gofrestr Ymchwil Fasnachol ac astudiaethau Llwybr i Bortffolio

Fe fydd astudiaethau sy’n ymgeisio am ganiatadau Y&D GIG yng Nghymru’n cael eu hadolygu fel mater o drefn i’w cynnwys yn y Cyfeiriadur Ymchwil (link).

Os ystyrir eich astudiaeth yn gymwys neu o bosibl yn gymwys i’w chynnwys, anfonir ffurflen gofrestru atoch chi, wedi’i llenwi ymlaen llaw, a bydd rhywun yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth i asesu cymhwysedd yr astudiaeth.

Fel arall, os nad oes angen caniatâd Y&D GIG ar gyfer eich astudiaeth, fe fydd angen ichi lenwi ac anfon:

Mae angen anfon pob dogfen i portfolio@wales.nhs.uk.

Biobanciau a Chofrestrfeydd Data

Llenwch y ffurflen gofrestru ar gyfer Biobanciau a Chofrestrfeydd Data a’i hanfon i portfolio@wales.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar Gyfeiriadur Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, anfonwch e-bost i portfolio@wales.nhs.uk neu cliciwch ar y dolenni isod.

Cymhwysedd

Lanlwytho data recriwtio