Welsh Government

Ein cyrsiau hyfforddi

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi wyneb-yn-wyneb sy’n cwmpasu gwahanol gyfnodau eich siwrnai ymchwil, o’r cyfnod yn sefydlu astudiaeth i’r cyfnod pennu dulliau ymchwil.

Os byddwch chi’n clicio ar bob maes hyfforddi, fe fyddwch chi’n gweld rhestr o gyrsiau sydd ar gael, ynghyd ag amlinelliad o’r cyrsiau.

Cofrestru yma

Chwilio am gyrsiau yma

Back