Welsh Government

Ein cyrsiau hyfforddi

Y diweddaraf am COVID-19

Mewn ymateb i ganllawiau llywodraeth y DU ynglŷn â’r brigiad yn yr achosion o COVID-19, ni fyddwn ni’n cynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb unrhyw le yng Nghymru hyd nes y cawn ni wybod yn wahanol.

Fodd bynnag, mae cyrsiau e-ddysgu ar gael a gallwch chi gwblhau’r hyfforddiant yn eich amser eich hun.

Mae sesiynau Cyflwyniad i Ymarfer Clinigol Da a Chwrs Diweddaru Ymarfer Clinigol Da yn gyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus achrededig, ac mae modd lawrlwytho’r dystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs.

Rydyn ni’n gweithio i ymestyn y llyfrgell o gyrsiau e-ddysgu sydd ar gael gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; dewch yn ôl i’r dudalen hon i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael canllawiau pellach.


Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi wyneb-yn-wyneb sy’n cwmpasu gwahanol gyfnodau eich siwrnai ymchwil, o’r cyfnod yn sefydlu astudiaeth i’r cyfnod pennu dulliau ymchwil.

Os byddwch chi’n clicio ar bob maes hyfforddi, fe fyddwch chi’n gweld rhestr o gyrsiau sydd ar gael, ynghyd ag amlinelliad o’r cyrsiau.

Cofrestru yma

Chwilio am gyrsiau yma

Back