Welsh Government

Treuliau a thalu am amser

Mae ad-dalu treuliau a thalu am amser yn ddwy ffordd i wneud yn siŵr bod aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle cyfartal i chwarae rhan mewn ymchwil.

Pan fyddwch chi’n cofrestru’ch diddordeb mewn cyfle ymchwil neu ddigwyddiad y mae’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ei gefnogi, fe fydd yr hysbyseb yn datgan yn eglur pwy fydd yn ad-dalu treuliau ac yn talu am amser, os yw hyn ar gael.

Caiff taliadau eu gwneud naill ai trwy’r tîm i Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru neu drwy sefydliad arall e.e. bwrdd iechyd neu brifysgol.

Ad-dalu a thalu trwy’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd

 • Cyn y gweithgaredd
  Llenwch ffurflen i gael treuliau wedi’u cymeradwyo ymlaen llaw cyn cymryd rhan mewn gweithgaredd, a’i hanfon at y tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd.
 • Ar ôl y gweithgaredd
  Os cytunwyd i dalu am amser, llenwch ffurflen taliad am amser. Anfonwch hon, ynghyd â ffurflen treuliau wedi’i llenwi at y tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd.

Mae gwybodaeth lawn am y broses ar gael yn Treuliau a Thaliadau am Amser: Canllawiau i Aelodau’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl, sydd i’w weld ar ein tudalen adnoddau cynnwys y cyhoedd.

Cyngor i aelodau o’r cyhoedd sy’n derbyn budd-daliadau

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau ac yn ystyried cymryd rhan mewn cyfle ymchwil, mae’r adnoddau a ganlyn yn hanfodol ac maen nhw i’w cael ar y dudalen adnoddau cynnwys y cyhoedd:

 • Canllawiau i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth sy’n ystyried cymryd rhan
  Wedi’i ddatblygu gan Judy Scott Consultancy
 • Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau ar gyfer cymryd rhan

  Gwasanaeth cyfrinachol sy’n cynnig cymorth a chyngor personol ar sut gallai taliadau am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch ein taflen ‘Gwasanaeth Cyngor Ynghylch Budd-daliadau ar gyfer cymryd rhan’.