Welsh Government

Treuliau a thalu am amser

Mae ad-dalu treuliau a thalu am amser yn ddwy ffordd i wneud yn siŵr bod aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle cyfartal i chwarae rhan mewn ymchwil.

Pan fyddwch chi’n cofrestru’ch diddordeb mewn cyfle ymchwil neu ddigwyddiad y mae’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ei gefnogi, fe fydd yr hysbyseb yn datgan yn eglur pwy fydd yn ad-dalu treuliau ac yn talu am amser, os yw hyn ar gael.

Caiff taliadau eu gwneud naill ai trwy’r tîm yng Nghanolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru neu drwy sefydliad arall e.e. bwrdd iechyd neu brifysgol.

 

Ad-dalu a thalu trwy’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd

 • Cyn y gweithgaredd
 • Llenwch ffurflen i gael treuliau wedi’u cymeradwyo ymlaen llaw cyn cymryd rhan mewn gweithgaredd, a’i hanfon at y tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd - research-involvement@wales.nhs.uk

 • Ar ôl y gweithgaredd
  Os cytunwyd i dalu am amser, llenwch ffurflen taliad am amser. Anfonwch hon, ynghyd â ffurflen treuliau wedi’i llenwi at y tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn research-involvement@wales.nhs.uk 

Mae gwybodaeth lawn am y broses ar gael yn Treuliau a Thaliadau am Amser: Canllawiau i aelodau’r cyhoedd sudd wedi cofrestru â’r gymuned gynhwysol, sydd ar gael ar ein tudalen adnoddau cynnwys y cyhoedd.

 

Cyngor i aelodau’r cyhoedd sy’n derbyn budd-daliadau

D.S. oherwydd y brigiad yn yr achosion o coronafeirws, mae’r manylion cyswllt ar gyfer y gwasanaeth cyngor ar fudd-daliadau wedi newid i: Ffôn 07377 232240 / e-bost contractsadmin@bedfordcab.org.uk  

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau ac yn ystyried cymryd rhan mewn cyfle ymchwil, mae’r adnoddau a ganlyn yn hanfodol ac mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar y dudalen adnoddau cynnwys y cyhoedd:

 • Taflen y Gwasanaeth Cyngor ar Fudd-daliadau ar gyfer cymryd rhan (fersiwn hawdd i’w darllen) (i ddilyn cyn bo hir)
  Gwasanaeth cyfrinachol sy’n cynnig cymorth a chyngor personol ar sut y gallai taliadau am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth.

 

 • Taflen y Gwasanaeth Cyngor ar Fudd-daliadau ar gyfer cymryd rhan
  Gwasanaeth cyfrinachol sy’n cynnig cymorth a chyngor personol ar sut y gallai taliadau am amser a threuliau ar gyfer cynnwys y cyhoedd effeithio ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth.