Welsh Government

Trosglwyddo Gwybodaeth

 

I gefnogi llif gwaith trosglwyddo gwybodaeth, fe gomisiynodd NISCHR Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Drosglwyddo Gwybodaeth ym mis Rhagfyr 2013 i gynorthwyo â nodi pethau sy’n galluogi ac yn rhwystro cynnydd wrth drosi gwybodaeth ymchwil mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Roedd y llif gwaith yn cynnwys tystiolaeth ymchwil fasnachol ac anfasnachol ac yn cynnwys argymhellion ar gyfer newid systemau. Mae argymhellion y grŵp wedi’u hystyried a’u rhannu â rhanddeiliaid perthnasol i sicrhau bod effaith ymchwil i’w gweld yn ddi-dor yn y gweithgareddau economaidd a’r gweithgareddau arloesi a gynllunnir yng Nghymru.

Mae’r ddogfen ‘Achieving Knowledge Transfer in Health and Social Care Research’ yn darparu’r cefndir i’r gwaith hwn.

Mae argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Drosglwyddo Gwybodaeth hefyd ar gael i’w darllen isod: