Welsh Government

Uned Ymchwil Diabetes Cymru

Arweinydd

Yr Athro Steve Bain, Prifysgol Abertawe
s.c.bain@swansea.ac.uk
01792 602205

www.diabeteswales.org.uk/

Bydd Uned Ymchwil Diabetes, Cymru, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yn mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol a gofal iechyd pwysig ym maes diabetes trwy gefnogi ac ymgymryd â rhaglen ymchwil drosiadol gynhwysfawr ac integredig, â’r bwriad o hyrwyddo datblygu a gweithredu strategaethau therapiwtig ar gyfer atal, trin a hunan-drin diabetes.

Bydd gwaith yr Uned yn canolbwyntio ar retinopatheg diabetig; ymarfer corff a dull o fyw; imiwnedd a diabetes Math 1; llawdriniaeth cyn-diabetes, gordewdra a metabolaidd; diabetes pediatrig; agweddau seicogymdeithasol a chymdeithasol ar diabetes; a therapïau a dyfeisiau newydd.

Bydd yr Uned:

  • yn datblygu ac yn cefnogi astudiaethau Portffolio Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y DU;
  • yn cipio incwm grantiau;
  • yn cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn ymchwil diabetes, ac yn ymgysylltu â nhw;
  • yn rhoi gwybodaeth ymchwil ar waith;
  • yn datblygu ymchwil gofal cymdeithasol mewn diabetes;
  • yn cydweithredu â diwydiant;
  • yn meithrin gallu; ac
  • yn datblygu’r labordy diabetes achrededig.
     

 

 

Adroddiad Blynyddol