Welsh Government

Unedau Treialon Clinigol

Mae Unedau Treialon Clinigol yn darparu arbenigedd mewn cynllunio, cynnal a dadansoddi treialon arbenigol i ymchwilwyr yng Nghymru a thu hwnt.

Maen nhw’n hwyluso cynnal treialon o ansawdd uchel yn amserol ac yn llwyddiannus, ac yn sicrhau bod gofynion rheoleiddio a llywodraethu’n cael eu bodloni.

Trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi mewn tair Uned Treialon Clinigol:

Canolfan Ymchwil Treialon

Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru

Uned Dreialon Abertawe

Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil