Welsh Government

Unedau Ymchwil

Yn debyg i’r Canolfannau, fe fydd Unedau Ymchwil yn cefnogi timau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol i fynd i’r afael â meysydd angen y cyhoedd.

Fodd bynnag, bydd Unedau’n canolbwyntio ar feysydd ymchwil mwy penodol, megis pwyntiau penodol ar y sbectrwm trosiadol a/neu feysydd cryfder sy’n dod i’r fei yng Nghymru. 

Dyma’r Unedau Ymchwil:

Uned Cyweirio’r Ymennydd a Niwrotherapiwteg Mewngreuanol (BRAIN)

Uned Ymchwil Arennol Cymru

Uned Ymchwil Diabetes Cymru

O fewn eu maes ymchwil, fe fydd Unedau Ymchwil:

  • Yn gyrru datblygu a chyflawni ymchwil
  • Yn cynhyrchu cyllid grantiau
  • Yn meithrin cymhwysedd a gallu
  • Yn meithrin cydweithredu ar draws sectorau
  • Yn ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn eu cynnwys mewn ymchwil
  • Yn hwyluso trosi ymchwil