Welsh Government

Y Camau Cyntaf: aelodau o’r cyhoedd ac ymchwilwyr yn cydweithio

Hwyluswyr: Staff ac aelodau o’r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol sy’n hwyluso’r cwrs hwn

Amlinelliad o’r Cwrs:

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn yn rhan o raglen hyfforddi cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd, sy’n dilyn y cyflwyniad e-ddysgu sydd i’w gael trwy’r ddolen hon https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/hyfforddiant-cynnwys-y-cyhoedd/?force=2

Mae’r cwrs yn targedu aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno gwella’u dealltwriaeth o gynnwys defnyddwyr/y cyhoedd yn y broses ymchwil ac ehangu eu rôl ymchwil, ynghyd ag ymchwilwyr sy’n dymuno gwella’u dealltwriaeth o gynnwys defnyddwyr/y cyhoedd mewn ymchwil.

Mae’r cwrs rhyngweithiol hwn yn cynnwys trosolwg ar y cylch ymchwil ac ar gynnwys pobl leyg, trafodaeth ynglŷn â rolau a chyfrifoldebau defnyddwyr gwasanaeth ac awgrymiadau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl yn effeithiol.

Bydd fformat y cwrs yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp a thrafodaeth.

Sylwch na fydd tystysgrif am fynychu’n cael ei chyhoeddi oni bai bod y rheiny sy’n dilyn y cwrs wedi cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.


Deilliannau dysgu:

  • Nodi buddion cynnwys y cyhoedd, sy’n golygu mwy na phobl yn bod yn destun ymchwil; mae hefyd yn golygu pobl yn gweithio gydag ymchwilwyr i gynllunio, rheoli a chyflawni ymchwil.
  • Amlinellu siwrnai cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, gan ddechrau â chyflwyniad cyffredinol a throsolwg
  • Cyfleu’r amrywiol ffyrdd o gymryd rhan mewn ymchwil a’r gwahanol amgylcheddau er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth trwy ddefnyddio sgiliau unigol

Chwiliwch am y cwrs hwn yma