Welsh Government

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Arweinydd

Yr Athro Ian Jones, Prifysgol Caerdydd
mailto:JonesIR1@cardiff.ac.uk
02920688327

Cyfeiriad gwefan
ncmh.info

Sefydlwyd y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, sydd dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn 2011, gan lunio’r rhyngwyneb rhwng ymchwil flaenllaw Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol Caerdydd a’r GIG yng Nghymru. 

Mae salwch meddwl ac anabledd dysgu’n brif bethau sy’n achosi dioddefaint ac sy’n cyfrannu’n fawr at faich cymdeithasol ac economaidd clefyd yng Nghymru a thu hwnt. Ar hyn o bryd, mae yna anghydraddoldebau sylweddol rhwng gofal iechyd y corff a’r meddwl.

Mae’r Ganolfan yn canolbwyntio ar salwch meddwl, anhwylderau niwroddatblygiadol a chyflyrau anabledd dysgu ym mhob cyfnod ac ym mhob agwedd ar fywyd. 

Bydd y Ganolfan:

  • yn hyrwyddo ymchwil iechyd meddwl ac anabledd dysgu yng Nghymru – i gefnogi meysydd rhagoriaeth a datblygu gallu mewn meysydd rhagoriaeth newydd;
  •  yn ymgysylltu â chleifion, eu teuluoedd, y cyhoedd ehangach a sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru i gynyddu dealltwriaeth o salwch meddwl ac anabledd dysgu a’r angen am ymchwil yn y meysydd hyn; ac
  • yn newid y diwylliant ymchwil mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru â’r nod, yn y pen draw, o roi cyfle i bob unigolyn sy’n defnyddio gofal gymryd rhan mewn ymchwil.

 

 

Adroddiad Blynddol