Welsh Government

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth

Arweinydd

Yr Athro Ronan Lyons, Prifysgol Abertawe
r.a.lyons@swansea.ac.uk
01792 513484

Gwefan
www.ncphwr.org 

Nod y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yw gwneud Cymru’n flaenllaw yn y byd ym maes gwyddor iechyd y boblogaeth trwy gynhyrchu sail tystiolaeth ar gyfer polisïau, gwasanaethau ac ymyriadau iechyd cyhoeddus a sicrhau bod cymaint â phosibl o fanteisio ar hyn, ar raddfa sy’n cael effaith sydd ar lefel y boblogaeth.

Bydd gan y Ganolfan ffocws penodol ar wyddor iechyd y boblogaeth yn y meysydd polisi sydd â blaenoriaeth, sef plant a phobl ifanc a hybu a chynnal iechyd trwy fywyd gweithio estynedig.

Bydd y Ganolfan:

  • yn cefnogi ac yn estyn cymuned ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol y boblogaeth sy’n uchel ei pherfformiad, sydd â chysylltiadau da, sy’n gydweithredol ac sy’n rhyngddisgyblaethol;
  • yn darparu platfform ar gyfer cynyddu’r grantiau sy’n cael eu cipio o’r tu allan;
  • yn cynyddu nifer yr astudiaethau ar raddfa fawr, sy’n fethodolegol drylwyr ac sy’n mynd i’r afael ag iechyd, lles a gofal cymdeithasol y boblogaeth yng Nghymru; ac
  • yn byrhau’r bylchau trosiadol rhwng darganfod gwybodaeth ac effeithio ar y boblogaeth trwy gynnal ymchwil ar draws themâu gwybodeg iechyd ac epidemioleg gynhwysol, gwella iechyd cyhoeddus a throsglwyddo gwybodaeth.

 

 

Adroddiad Blynyddol