Welsh Government

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

Arweinydd

Professor Andrea Tales a.tales@swansea.ac.uk 

Dr Charles Musselwhite c.b.a.musselwhite@swansea.ac.uk 


Cyfeiriad gwefan

www.cadr.cymru/en

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, genhadaeth i ddod yn ganolfan ymchwil o’r radd flaenaf, gan roi sylw i gwestiynau sy’n rhyngwladol bwysig ym maes heneiddio a dementia.

Fe fydd yn gwneud hyn trwy integreiddio gweithgaredd amlddisgyblaethol a datblygu meysydd rhagoriaeth gan gynnwys agweddau biolegol, seicogymdeithasol ac amgylcheddol, trwodd i bolisi cymdeithasol ym maes heneiddio a dementia. 

Bydd y Ganolfan:

  • yn darparu seilwaith hanfodol i alluogi ymchwilwyr blaenllaw ym maes ymchwil heneiddio a dementia i gystadlu’n fyd-eang;
  • yn datblygu ac yn meithrin gallu ym maes ymchwil;
  • yn blatfform ar gyfer ymchwil sy’n rhyngwladol gystadleuol, yn amlddisgyblaethol ac yn drosiadol a fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar iechyd a lles pobl Cymru;
  • yn hwyluso trosi darganfyddiadau ymchwil fiolegol a seicogymdeithasol yn arfer clinigol a diagnostig ac yn arfer gofal cymdeithasol yng Nghymru;
  • yn gweithio gyda’r rheiny sy’n llunio polisi ac ymarferwyr i rannu darganfyddiadau ymchwil, sefydlu blaenoriaethau a chydweithrediadau ymchwil, a gweithio gyda nhw i wella gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru;
  • yn ymgysylltu â’r cyhoedd i sicrhau bod ymchwil y Ganolfan yn mynd i’r afael ag anghenion pobl hŷn, pobl â dementia a gofalwyr, yn ogystal â’r cyhoedd yn gyffredinol; ac
  • yn datblygu cysylltiadau busnes a chysylltiadau clinigol, gan gyfrannu at iechyd a chyfoeth Cymru yn ogystal ag estyn y sector Gwyddor Bywyd.
     

 

 

Adroddiad Blynyddol