Welsh Government

Y Gymuned

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu arweinyddiaeth ar gyfer gweithwyr ymchwil proffesiynol yng Nghymru, yn datblygu ac yn gwerthfawrogi unigolion trwy eu hyfforddi a’u mentora, ac yn gweithio i wella proffil ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, y tu mewn i Gymru a hefyd y tu hwnt.

 

Uwch Arweinwyr Ymchwil

Mae uwch arweinwyr ymchwil yn llysgenhadon ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac yn chwarae rôl arweiniol mewn cynyddu proffil ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

2019 Uwch Arweinwyr Ymchwil PDF

Arweinwyr Arbenigeddau

Mae arweinwyr arbenigeddau yng Nghymru’n darparu cymorth strategol pwysig fel rhan o wasanaeth cefnogi a chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan adeiladu rhwydweithiau o ben ymchwilwyr yn eu maes arbenigedd a chefnogi gwaith i gael pobl i gymryd rhan mewn astudiaethau ledled Cymru. Maen nhw’n adlewyrchu 30 maes therapiwtig y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) ac yn sicrhau bod Cymru’n ymgysylltu’n gryf ar lefel y DU.

2019 Arweinwyr Arbenigeddau PDF