Welsh Government

Y Gymuned

Fe fydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu arweinyddiaeth ar gyfer gweithwyr ymchwil proffesiynol yng Nghymru, yn datblygu ac yn gwerthfawrogi unigolion trwy eu hyfforddi a’u mentora, ac yn gweithio i wella proffil ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, y tu mewn i Gymru a hefyd tu hwnt.

 

Uwch Arweinwyr Ymchwil

Mae Uwch Arweinwyr Ymchwil, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (sef Uwch Gyfadran NISCHR gynt) wedi’u dethol i gefnogi, cynghori a hybu ymchwil yng Nghymru.

Cawson nhw eu penodi yn dilyn proses gystadleuol, gyda phanel allanol o uwch arbenigwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU yn asesu ceisiadau.