Welsh Government

Prosiectau

Darllen am y prosiectau sy’n darparu sail ar gyfer cynnwys, cyfranogi ac ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymchwil


Dealltwriaeth y cyhoedd o ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol: Crynodeb gweithredol o adroddiad yr ymchwil

Mai 2015

Er mwyn darparu sail ar gyfer cynllunio a datblygu menter Doeth Am Iechyd Cymru, fe gomisiynwyd Beaufort i wneud ymchwil i ddatblygu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth, agweddau ac amgyffrediad y cyhoedd o ran ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd.

Darllenwch Public understanding of health and social care research: Research report executive summary


Prosiect Dywedwch Fwy wrthyf

Hydref 2014

Wedi’i ariannu gan Gofal Canser Tenovus, rhedwyd cyfres o grwpiau ffocws gyda chleifion a staff yng Nghanolfan Canser Felindre i edrych ar sut gallwn ni wella’r ffordd y mae cleifion yn dysgu am ymchwil am y tro cyntaf.

Darllenwch Adroddiad Llawn y Prosiect Dywedwch Fwy Wrthyf a Chrynodeb Dywedwch Fwy Wrthyf.


Ymgynghoriad Cynnwys y Cyhoedd

Hydref 2011

Adolygiad o’r ddarpariaeth cynnwys cleifion a’r cyhoedd o fewn y seilwaith ymchwil yng Nghymru, gan nodi prosesau i gefnogi ymchwil berthnasol o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar bobl.

Darllenwch Ymgynghoriad – Adroddiad Cryno.