Welsh Government

Ymchwil ag Effaith

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2016

Cyflwyniadau a ffotograffau o'r gynhadledd a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2016 yn stadiwm SWALEC, Caerdydd.

Professor Jonathan Bisson, Director of Health and Care Research Wales

Croeso oddi wrth y Cadeirydd
Yr Athro Jonathan Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Gweld cyflwyniadau

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr Athro Jenny Kitzinger, Cyfarwyddwr Ymchwil: Effaith ac Ymgysylltu, JOMEC, Prifysgol Caerdydd
Ymchwil gwyddor gymdeithasol ryngddisgyblaethol: deialog â llunwyr polisi, ymarferwyr a “phobl go iawn”

Gweld cyflwyniadau

André Tomlin, Rheolwr Gyfarwyddwr, Minervation Ltd, National Elf Service
Ffyrdd newydd i ymgysylltu ag ymchwil

Gweld cyflwyniadau

Yr Athro Steve Jones, Athro Emeritws Geneteg Ddynol, Coleg Prifysgol Llundain
Gwyddoniaeth a pholisi: ceisio dylanwadu ar y BBC

Gweld cyflwyniadau

Yr Athro Malcolm Mason, Athro Astudiaethau Canser, Prifysgol Caerdydd
Datblygiad a chwyldro mewn gofal canser: myfyrdodau ar 30 mlynedd o ymchwil glinigol

Gweld cyflwyniadau

Enillwyr gwobrau

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Wendy Scrase (BCUHB) with “Handling Age Well”

Llun agos - Wendy Scrase (BIPBC), am “Handling Age Well”

Grace McCutchan, (PhD student funded by Tenovus Cancer Care) with “Seeing my cells”

Cael effaith Enillydd: Grace McCutchan, (myfyrwraig PhD y mae Gofal Canser Tenovus yn ei hariannu), am “Seeing my cells”. Mae mwy i’w weld yma: http://www.primecentre.wales/news.php

Barbara Moore, Health and Care Research Wales with “Research improving all our tomorrows”

Cysylltu Enillydd: Barbara Moore, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, am “Research improving all our tomorrows”

Lewis Waggett, (BCUHB) with “Why we do research”

Mae pawb yn wahanol Enillydd / Ffotograff y flwyddyn Enillydd: Lewis Waggett, (BIPBC), am “Why we do research”

A spoonful of medicine

Sôn arbennig Gwerth artistig: Michele Davies (BIPBC), am “A spoonful of medicine”

Enw cylchgrawn

@Research Wales - The Health and Care Research Wales magazine

Lisa Seale, Uwch Reolwr Ymchwil a Datblygu o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a’r enw buddugol… @ResearchWales

Y stondin ryngweithiol orau

A bleidleisiwyd gan y rhai a fynychodd y gynhadledd

Dr Laura Bunting, research manager, BRAIN unit

Uned BRAIN, gyda’r rheolwr ymchwil Dr Laura Bunting