Welsh Government

@YmchwilCymru

Mae Rhifyn 7 o @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi

Mae Rhifyn 7 o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru, ar gael i’w ddarllen nawr.

Gallwch chi ddarllen eich copi yma:

Dolen gyflym: Rhifyn 7

Mae’r rhifyn hwn yn edrych ar:

 • Pwy a ŵyr nerth y pren? – yn dangos sut y mae ymchwilwyr yn defnyddio deunydd naturiol i bio-argraffu clustiau
 • Yn gwneud gwahaniaeth trwy ymchwil: dewch i gyfarfod â’n Cyfarwyddwr newydd
 • Ariannu ymchwil: cyfrinach llwyddiant

A llawer mwy!


Mae rhifyn chwech o @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi

Mae chweched rhifyn o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru, ar gael i’w ddarllen nawr.

Gallwch chi ddarllen eich copi yma:

Mae chweched rhifyn o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru

Dolen gyflym: Rhifyn chwech

Mae’r rhifyn hwn yn edrych ar:

 • Yn cyhoeddi uwch arweinwyr ymchwil ac arweinwyr arbenigeddau newydd
 • Mynnu sylw i’ch ymchwil

A llawer mwy!


Mae rhifyn pump o @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi

Mae’r pumed rifyn o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru, ar gael i’w ddarllen nawr.

Gallwch chi ddarllen eich copi yma:

Dolen gyflym: Rhifyn Pump

Mae’r rhifyn hwn yn edrych ar:

 • ‘Chwalwr codau’ Cymru’n gwneud ein hymweliadau â’r meddyg teulu’n fwy diogel
 • Cyflawni ymchwil cyfnod cynnar yng Nghymru
 • Gwedd newidiol hyfforddiant ymchwil

A llawer mwy!

Mae rhifyn pedwar o @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi

Mae pedwerydd rhifyn ein cylchgrawn @YmchwilCymru nawr yn fyw, ac ynddo ceir y newyddion diweddaraf am ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Cyswllt Cyflym: @YmchwilCymru Rhyfin 4  

Ymhlith y straeon sy’n cael sylw mae:

 • Ein hymgyrch #TîmYmchwil, sy’n dod â dathliadau cyffrous ynghyd ledled Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wrth inni edrych ymlaen at ben-blwydd y GIG yn 70 oed

 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru mewn rhifau – ciplun o gyflawniadau yn ein tair blynedd cyntaf 

 • Ffocws ar gynnwys y cyhoedd ledled Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’n rôl ddiffiniol yn y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

A llawer mwy!

Mae rhifyn tri @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi

Mae trydydd rifyn o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru, ar gael i’w ddarllen nawr.

Gallwch chi ddarllen eich copi yma:

Issue 3 Cover English

Cyswllt Cyflym: Mater Tri

Mae’r rhifyn hwn yn edrych ar:

 • Atal sgaldiadau diodydd poeth ymysg plant ifanc
 • Map o seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
 • Anhwylder straen wedi trawma - Yn ymchwilio i driniaethay newydd
 • Digwyddiadau diweithdra torfol - Adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cynllun Ymweld â Mam - Gwethusiad o brosiect blaenllaw
 • Opsiynau trin cleifion â chanser y coluddyn

A llawer mwy!

Mae rhifyn dau o @YmchwilCymru wedi’i gyhoeddi

Mae ail rifyn o gylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, @YmchwilCymru, ar gael i’w ddarllen nawr.

Gallwch chi ddarllen eich copi yma:

Cyswllt Cyflym: Mater Dwi

Mae’r rhifyn hwn yn edrych ar:

 • Ymchwil gofal cymdeithasol - datblygiadau newydd, gan gynnwys lansio Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Sêl neu Farnais? - Atal pydredd dannedd ymysg plant
 • Deg peth doeddech chi ddim yn eu gwybod am ADHD
 • Astudiaeth mamau newydd - mae menywod beichiog a mamau newydd yn teimlo bod eu hiechyd ‘dan wyliadwriaeth’
 • Dysgu i fyw ein bywydau - ymchwil Ysgol Gyfun Trefynwy
 • Ymladd yn erbyn anweithgarwch ymhlith arddegwyr - Sut gallwn ni helpu arddegwyr i fod yn fwy egnïol?

A llawer mwy!


Mae rhifyn cyntaf @YmchwilCymru ar gael nawr

Croeso i gylchgrawn newydd Ymchwil Iechyd a Gofal @Ymchwil Cymru, sy’n rhannu’r holl newyddion diweddaraf, erthyglau a digwyddiadau am ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ar hyd a lled Cymru.

Ddarllen eich copi yma:

Dolen gyflym: Mater Un


Dyma ichi ganllaw defnyddiol i ddarllen cylchgrawn @YmchwilCymru ar Issuu.