Welsh Government

Ymgysylltu â Diwydiant

Gweledigaeth y polisi Diwydiant yw creu amgylchedd dynamig i’r sector gwyddorau bywyd ymgymryd ag ymchwil ac arloesedd yng Nghymru, a darparu amgylchedd cefnogol ar gyfer mwy o gydweithredu rhwng GIG Cymru, gwasanaethau cymdeithasol, academia a diwydiant.

Mae ‘Ymgysylltu â Diwydiant yng Nghymru’ yn dwyn sylw at y ffocws strategol sydd wedi’i adnewyddu rhwng Llywodraeth Cymru a Diwydiant, ac mae’n amlinellu sut hwylusir cynnydd mewn gweithgarwch ymchwil ac arloesedd a wneir yng Nghymru.

Mae’n rhoi pwyslais ar bwysigrwydd academia, diwydiant a’r GIG yn llunio ffyrdd newydd, cydweithredol o weithio er mwyn i Gymru barhau i fod yn gystadleuol a manteisio ar ei chryfderau yn y DU ac yn yr arena ryngwladol.

Gallwch chi ddarllen mwy am sut mae’r polisi hwn yn cael ei roi ar waith yn ein hadran Diwydiant neu gallwch chi ddarllen un o’n hastudiaethau achos.