Welsh Government

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Arweinydd:

Professor Fiona Verity
f.e.verity@swansea.ac.uk

Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol yn olynu menter peilot Menter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCC). Bydd yr Ysgol yn datblygu ac yn estyn elfennau detholedig o beilot ASCC. Mae wedi’i sefydlu i’w hintegreiddio’n llawn ag arfer gofal cymdeithasol ac i bontio’r bwlch rhwng ymchwil academaidd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gan yr Ysgol bedwar prif nod:

  • arwain a hybu datblygu diwylliant o feddylfryd ymchwil, arfer wedi’i gyfoethogi gan dystiolaeth, a gweithgaredd ymchwil mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru;
  • hwyluso datblygu gallu ymchwil gofal cymdeithasol yn ymarferol a hefyd yn y byd academaidd; nodi blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol a bylchau gwybodaeth yng Nghymru, a chynorthwyo’r sector i fynd i’r afael â’r meysydd hynny;
  • arwain trwy esiampl wrth hwyluso, datblygu a hyrwyddo ymwneud cyhoeddus arloesol, wedi’i ymgorffori’n llawn, mewn ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru.